Archiv výstav

Výstava Marco Bagnoli Marco Bagnoli
(11.3.2009 - 26.4.2009)
Cyklus alternativních výstav v románském sklepení Českého muzea výtvarných umění představuje veřejnosti umělecké osobnosti jak domácí, tak zahraniční současné výtvarné scény. Prezentace těchto individuálních tvůrčích přístupů v tomto ojedinělém historickém výstavním prostoru má již svou tradici. Tentokrát se představí Marco Bagnoli, florentský rodák, patřící k významným umělcům střední generace, který od roku 1980 až do současnosti reprezentoval Itálii na nejdůležitějších evropských výtvarných výstavách. Pro románské sklepení Českého muzea výtvarných umění připravil unikátní projekt vycházející z architektury daného prostoru, projekt na hraně konceptuálních tendencí v symbióze s individuální autorskou výpovědí.
Výstava Franta Úprka 1868 – 1929 Franta Úprka 1868 – 1929
(4.3.2009 - 3.5.2009)
Výstava sochařského díla Franty Úprky, mladšího bratra známého malíře Joži Uprky, objevuje pro pražského diváka téměř neznámou kapitolu našeho sochařství počátku minulého století. V tvorbě Franty Úprky se spojují evropská výtvarná poučení s autorovou hlubokou citovou vazbou na rodné Slovácko. Většinu jeho tvorby tvoří drobná plastika, nicméně i v Praze lze spatřit rozměrnější plastiku náhrobní.
Výstava Loutka – nejkrásnější dárek Loutka – nejkrásnější dárek
(11.12.2008 - 15.2.2009)
České muzeum výtvarných umění v Praze pokračuje v tradici vánočních výstav určených nejen dětem. Výstava by ráda připomněla fenomén, který k vánočním svátkům neodmyslitelně patří - rozmanitý svět českých pohádek, ve kterých se setkávají pohanské a křesťanské vlivy. Výstavu připravilo divadelní oddělení Národního muzea v Praze.
Výstava Tvrdohlaví po 20 letech Tvrdohlaví po 20 letech
(7.10.2008 - 23.11.2008)
Důvodem setkání bývalých členů skupiny Tvrdohlaví v závěru loňského roku v Galerii výtvarného umění v Ostravě a nyní v Českém muzeu výtvarných umění v Praze je dvacáté výročí zakládající skupinové výstavy. V roce 1987 se devět malířů a sochařů poprvé společně představilo v Lidovém domě v Praze-Vysočanech. Tehdejší studenti a absolventi Akademie výtvarných umění a Uměleckoprůmyslové školy v Praze svým oficiálním vystoupením prolomili mnohaletou umělou nadvládu Svazu československých výtvarných umělců a navázali na tradice živého skupinového uměleckého života.
Výstava Jaroslav Šerých Jaroslav Šerých
(15.9.2008 - 5.10.2008)
Na výstavě bude představen dílčí výběr z mistrovy grafické tvorby ze sbírky havlíčkobrodské galerie a z archivu autora. Výstava je pořádána v rámci festivalu Svatováclavské slavnosti.
Výstava Zdeněk Lhotský a studio Pelechov Zdeněk Lhotský a studio Pelechov
(29.5.2008 - 14.9.2008)
Zcela mimořádné postavení v oboru skla, tak významném pro české umění 2. poloviny 20. století, nepochybně náleží Zdeňku Lhotskému (1956), členu dnes již legendární skupiny Tvrdohlaví. Zdeněk Lhotský je nejen velmi osobitým autorem, jehož dílo zahrnuje tvorbu volnou i tzv. užitou v jednom přesvědčivém celku, ale zároveň inspirujícím způsobem vede sklářské studio Pelechov u Železného Brodu, kde se okolo něho soustředí řada výrazných uměleckých individualit nejen českých, ale i zahraničních. V Českém muzeu výtvarných umění budou prezentovány skleněné plastiky a objekty, ale také sklářský design, které byly v tomto studiu v posledních letech realizovány. Na výstavě se představí kromě Zdeňka Lhotského i řada dalších autorů.
Výstava Jiří Kačer. Jádra Jiří Kačer. Jádra
(20.3.2008 - 11.5.2008)
Volný cyklus Alternativy v románských výstavních prostorách pokračuje projektem sochaře Jiřího Kačera (1952) nazvaným Jádra. Autor, který se vedle volné tvorby, v níž je jeho hlavním materiálem kámen, zabývá i restaurováním (vytvořil např. kopie Parléřových soch na Staroměstské mostecké věži), vstupuje do historických prostor ČMVU v Praze instalací, jejíž jednotlivé kamenné prvky pocházející z geologických vrtů jsou individualizovány velmi střídmými zásahy sochařovy ruky. Jako by záměrně vyvolával pochybu u diváka, zda stojí před dílem přírody, dávné civilizace nebo prostými zbytky současné každodenní lidské činnosti.
Výstava Jaroslav Šerých Jaroslav Šerých
(13.3.2008 - 11.5.2008)
V roce 2008 se dožívá v plné tvůrčí síle osmdesáti let Jaroslav Šerých. Patří k těm umělcům, kteří na českou výtvarnou scénu vstupovali po ukončení studií na Akademii výtvarných umění v Praze v první polovině šedesátých let minulého století. Jeho tvorba, především malba, grafika, kresba a ilustrace, byla ovlivněna ve svých počátcích intencemi strukturální abstrakce – informelu, aby v průběhu dalšího vývoje dozrála ke specifické individuální poloze tematických oblastí s duchovními a religiózními obsahy.
Výstava Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě
(12.12.2007 - 17.2.2008)
Výstava sleduje fenomén přejímání vzorů z exotických zemí od přelomu 19. a 20. století až do současnosti. Diváci se na ní setkají s celou řadou známých i méně známých jmen (od Otakara Nejedlého po Otto Plachta), reprezentujících rozmanité dobové varianty exotismů v nejrůznějších sférách výtvarného umění od klasických disciplín malby a plastiky po architekturu a užité umění. Součástí výstavy bude promítání dokumentárního filmu o cestách Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda, který zapůjčilo Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, a celá řada doprovodných programů, o nichž Vás budeme průběžně informovat.
Výstava Laureáti 4. mezinárodního trienále grafiky Praha 2004 Laureáti 4. mezinárodního trienále grafiky Praha 2004
(9.10.2007 - 25.11.2007)
Na výstavě se představí pět umělců oceněných na předchozím pražském trienále grafiky v roce 2004: Bodo Korsig (Německo, Grand prix), Vojtěch Kovářík (Česká republika, 1. cena), Zuli Olcese (Argentina, 2. cena), Irene Wydler (Švýcarsko, 3. cena) a Jiří Samek (Česká republika, Čestná cena poroty). Přes různorodé postupy a obsahy spojuje tyto autory přesvědčení o možnosti vyjadřovat se k otázkám současného světa prostřednictvím "tradiční" grafiky.
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 14 | Další