děkujeme

ramecek_1.jpg

Centrum umění Kutná Hora

Dne 18. března 1998 bylo České muzeum výtvarných umění v Praze zapsáno do katastru nemovitostí jako vlastník rozsáhlého areálu bývalé Jezuitské koleje v Kutné Hoře. Tím se otevřela cesta k návratu významné památky barokní architektury zpět do života tohoto nádherného města. Nebyl to však úplný začátek nových proměn funkce bývalé Jezuitské koleje. Předání koleje do správy Českého muzea výtvarných umění v Praze Ministerstvem kultury České republiky ovšem předcházela iniciativa města Kutné Hory, na jejíž popud se armáda rozhodla objekty koleje opustit a předat je pro využití k účelům mnohem bližším jejich původnímu poslání.

Bývalá jezuitská kolej v Kutné Hoře bude fungovat jako velkoryse koncipované kulturní centrum – Centrum umění Kutná Hora, postavené na dialogu stálých i proměnných expozic, pracujících s hmotnými artefakty, a komplexem celého spektra živých kulturních aktivit.

Ve dnech 24. - 26. září 2004 konáním festivalu pre-view / před-premiéra byly rekonstrukční práce na bývalé Jezuitské koleji slavnostně zahájeny.