Služby pro veřejnost

Knihovna

 • je veřejnou specializovanou knihovnou
 • shromažďuje, eviduje, zpracovává, uchovává a zpřístupňuje dokumenty potřebné pro odbornou práci zaměstnanců galerie i veřejnosti.
 • je knihovnou prezenční
 • základní služby poskytuje zdarma
 • je tematicky zaměřena na výtvarné umění
 • poskytuje následující služby:
  a) meziknihovní výpůjční služby
  b) informační a bibliografické služby
 • je přístupná po předchozí dohodě

Služby pro badatele

 • na požádání umožňujeme přístup do vědecké kartotéky ČMVU
 • na písemné požádání a po vystavení badatelského listu umožňujeme návštěvu depozitáře

Nabídka katalogů

 • katalogy a další tiskoviny lze zakoupit ve výstavní síni muzea nebo formou objednávky z webu muzea
 • úplný soupis katalogů na webu muzea

Další služby

 • Muzeum poskytuje poradenské služby v oboru českého výtvarného umění 20. a 21. století
 • Muzeum poskytuje na požádání reprodukční práva ke sbírkovým předmětům
 • Muzeum poskytuje na požádání komentované prohlídky výstav
 • Muzeum zpřístupňuje na požádání románské sklepy