Stanovisko ČMVU

30.1.2009 / Stanovisko Českého muzea výtvarných umění v Praze ze dne 29.1. 2009 ve věci záměru Středočeského kraje zrušit jeho činnost v domech v Husově ulici v Praze na Starém Městě

Dne 20. 1. 2009 byl vedení Českého muzea výtvarných umění v Praze předán výsledek jednání Rady Středočeského kraje ze dne 19. ledna 2009. Nutno hned na úvod uvést skutečnost, že obsah jednání Rady SK nebyl žádným způsobem s vedením ČMVU v Praze předjednán.

Z jednání Rady SK vyplynulo, že ČMVU v Praze se má z Husovy ulice 19-21 v Praze 1 vystěhovat, a to v podstatě okamžitě.

České muzeum výtvarných umění v Praze působí v historických budovách v Husově ulici, pro fungování muzea umění cíleně rekonstruovaných, od roku 1973. Právě tady si muzeum vybudovalo svoji nepřehlédnutelnou pozici v síti českých muzeí umění a v panoramatu pražského i celostátního kulturního dění.

Budovy v Husově ulici by měly podle předloženého záměru Rady SK sloužit k propagaci Středočeského kraje pod hlavičkou nově vznikající příspěvkové organizace (jde nyní zatím o a. s. sídlící v Říčanech a informační centrum, které již bylo vybudováno ve vstupním prostoru výstavních síní v Husově ulici). Celý objekt by následně měl sloužit – podle přiloženého materiálu „Další rozvoj a úkoly Středočeské turistické a informační služby“ – například k: „vytvoření (pokud takový už není) gurmánského průvodce krajem“, „propagaci „zajímavých míst kraje – golfová hřiště, místa souvislých tras pro kolečkové brusle, běžky, lázně, centra pěší turistiky, agroturistiky, koně, vodáctví…“, jedním z cílů je též „posilovat názor, že Středočeský kraj pomáhá propagovat kraj…“.Těmito „aktivitami“ budou tyto významné, renomované historické prostory, rekonstruované původně a jednoznačně pro muzejní účely, kterým také již pětatřicet let slouží, degradovány.

Ohrazujeme se proti tomuto direktivnímu mocenskému jednání. Ohrazujeme se proti jednání hejtmana Davida Ratha, který bez znalosti problematiky předložil tento „likvidační“ materiál k projednání radě. Ohrazujeme se proti nekompetentnímu vedení resortu kultury ze strany Krajského úřadu i radního pro kulturu. Ohrazujeme se rovněž proti jednání krajských úředníků, kteří si už na půdě muzea sjednávají schůzky, obhlížejí kanceláře a povýšeně se dotazují pracovníků muzea, „zda už mají sbaleno“. Lze jen udiveně spekulovat nad tím, co opravdu vede k tak naléhavému tlaku na násilné ukončení aktivit renomovaného muzea v těchto prostorách.

SK jako jeden z hlavních argumentů pro stěhování uvedl stísněné prostory ČMVU v Husově ulici. Ty jsou dány necitlivým zásahem právě ze strany SK, který sem před časem umístil infocentrum, a to přímo do středu objektu. Tím snížil rozlohu výstavních prostor a kritizovanou stísněnost prostor ČMVU přímo cíleně vytvořil.

Dalším argumentem SK je, že rekonstrukce areálu Centrum umění v Kutné Hoře, které připravuje ČMVU v prostorách Jezuitské koleje, je již dokončena. Podle původní koncepce ČMVU v Praze je Centrum umění budováno jako nedílná součást muzea a dvoudomá instituce s hlavním sídlem v Praze v Husově ulici. Projekt Centra umění v Kutné Hoře, za jehož promyšlenou koncepcí stojíme, nepředpokládá přesun všech pracovníků ČMVU do Kutné Hory. Pro takovou situaci ani nejsou prostory projektovány a v současné době ani vybaveny.

Naše vyjádření k výstupu z jednání Rady SK nechť tedy není chápáno jako pokus o obstrukci, ale jako konstruktivní snaha o objasnění společensky významné komplexnosti práce a aktivit muzea umění, které by nepochybně byly tímto náhlým přesunem zcela destruovány. Způsob jednání ze strany Středočeského kraje jasně svědčí o fatální neznalosti fungování a integrovaného postavení veřejné sbírkotvorné instituce a také o krátkozrakém nepochopení následujících vážných dopadů na kulturní infrastrukturu nejen Středočeského kraje. Proto se ostře ohrazujeme proti tomuto nepromyšlenému a zcela pochybnému záměru.

V Praze dne 29.1. 2009

Pokud chcete vyjádřit svůj názor, můžete zde