Bezpečnostné dvere a dve dôležité otázky

Hlavnou funkciou bezpečnostných dverí je ochrana našich obydlí a iného zabezpečeného priestoru pred vniknutím cudzej osoby a rovnako poskytnutie ochrany majetku v týchto miestnostiach. Ak chcete vymeniť bezpečnostné dvere za novšie, nasledujúce 2 otázky môžu byť pre vás celkom užitočné. Nutné je však povedať, že medializovanými tak často nie sú, no pri rekonštrukciách môžu byť zásadnými. Pozrieme sa na montáž bezpečnostných dverí do pôvodnej zárubne a ochranu bezpečnostnej vložky. 

Bezpečnostné dvere, pôvodná zárubňa a ochrana vložky 

Bezpečnostné dvere so sklom
Vložky do bezpečnostných dverí

Ak by ste pri inštalácii bezpečnostných dverí chceli ušetriť nemalé finančné prostriedky, samozrejme pri zachovaní maximálneho stupňa ochrany, je možné dvere osadiť do pôvodnej zárubne. Z faktúry za ich výmenu vám následne zmiznú položky za demontáž pôvodnej zárubne, cena novej zárubne a za montáž novej zárubne. Možnosť osadenia nových dverí do pôvodnej zárubne musí bezpodmienečne preveriť technik, či zamestnanec vami zvolenej firmy na tieto úkony. Rozmery dverí presne zameria a na základe jeho posudku pôjdu takéto bezpečnostné dvere do výroby, samozrejme na mieru. Jedným zo základných nárokov kladených na pôvodnú zárubňu je jej rovnosť. Zárubňa nesmie byť krivá, len vtedy budú totižto nové dvere dokonale priliehať, nebude cez ne prefukovať a poskytnú vám maximálnu možnú bezpečnosť. Nemenej dôležité je, aby bola pôvodná zárubňa kovová. Technik následne preverí, či je vyliata betónom. Toto je dôležité pre zamedzenie jej roztiahnutiu. Aby ju prípadný páchateľ nevedel roztrhnúť, profesionálna firma v oblasti bezpečnostných dverí, vám zárubňu spevní v miestach zamykania vďaka špeciálnym oceľovým zosilnením. Ak dvere trochu netesnia, tento problém je možné vyriešiť dodatočným silikónovým tesnením. Ak ste sa rozhodli namontovať bezpečnostné dvere do pôvodnej zárubne, môžete vyberať z dverí v bezpečnostných triedach 1 a 2. Druhou spomínanou témou a otázkou je ochrana bezpečnostnej vložky. Na mysli máme najmä jej ochranu počas rekonštrukcie obydlia či iných priestorov, kedy je prítomná zvýšená prašnosť. Prach je totižto najväčším nepriateľom vložky, a preto je v týchto časoch potrebné venovať aj jej dostatočnú ochranu. Z praxe vieme, že prikryť posteľ a gauč určite nezabudneme, no prelepiť bezpečnostnú vložku už tak na pamäti nemáme. Z dlhodobého hľadiska pôsobí prach vo vložke ako šmirgeľ, čo následne obrusuje stavítka a kolíky v nej až tak, že prestane byť účinnou a stupeň bezpečnosti dverí klesá. Ak teda očakávate zvýšenú prašnosť, jednoducho ju prelepte páskou.

Vsaďte na kvalitu a objednajte si bezpečnostné dvere na internetovej stránke https://www.vstavaneskrine.com/