Šalovanie venca je neodmysliteľnou súčasťou každej betónovej stavby

Pokiaľ si plánujete postaviť dom, murovanú chatu, či inú nehnuteľnosť, šalovanie, alebo inak nazývané aj debnenie venca, bude s veľmi veľkou pravdepodobnosťou súčasťou jej výstavby. Šalovanie venca je potrebné z toho dôvodu, že vence držia betónové konštrukcie  pokope, bez toho aby sa svojvoľne nezačali posúvať, aby si držali svoj tvar a svoju pevnosť. Betón je jedným z najvyužívanejších materiálov v stavebníctve, pretože svoj tvar dokáže v tekutom skupenstve akokoľvek prispôsobiť a následne, keď vytuhne, tak je veľmi pevný a má naozaj dlhú životnosť. Na to, aby betón plnohodnotne plnil svoju funkciu pri stavbách, je potrebné mu dať podporu vo forme vencov. Stužujúce vence sú súčasťou každej stavby, ktorá obsahuje betónové prvky. Tieto vence sú vyrábané z kovových materiálov a majú viaceré funkcie. Najviac podstatnými funkciami sú tie, že pomáhajú rovnomerne prenášať záťaž betónových konštrukcií do stien a stĺpov a navyše kvalitne vystužujú stavbu. 

Rôzne možnosti šalovania vencov

Jednorázové šalovanie venca
Tipy ako šalovať veniec

Šalovanie vencov, resp. debnenie vencov, sa delí na dva základné druhy, a tými sú jednorázové a viacnásobné šalovanie. Čo sa týka jednorázového šalovania vencov, vtedy je možné debniacu konštrukciu použiť len jedenkrát. Pri tomto type sa používa buď tradičné debnenie, trvalo zabudované debnenie, alebo kartónové debnenie. Tradičné, inak nazývané aj tesárske debnenie, sa používa pri stavbách, ktoré majú špecifické tvary a dané debnenie by nebolo možné použiť pri iných stavbách. Trvalo zabudované, známe aj ako stratené debnenie, sa z konštrukcie po stuhnutí betónu neodstraňuje, ale zostáva jej súčasťou. Posledný druh jednorázového šalovania vencov je kartónové debnenie, ktoré sa po stuhnutí betónu z konštrukcie odstráni, no už sa ďalší raz nepoužije. Pri šalovaní vencov na viacnásobné použitie sa používa debnenie, ktoré sa po stuhnutí betónu z konštrukcie odstráni a je možné ho opätovne použiť pri ďalších stavbách. Tento typ debnenia je pri obstarávaní síce finančne náročnejší než jednorázové debnenie, no je možné ho využiť opakovane od 200, niekedy až do 500-krát. Tento typ šalovania vencov sa využíva pri stavbách, ktoré nemajú nezvyčajné, špecifické tvary, pretože tvar tohto debnenia je univerzálny a určený pre stavby bežných tvarov. Šalovanie vencov, ako aj iné murárske služby si môžete objednať na stránke https://www.mojmurar.sk/.