Bez čoho sa sklad nezaobíde?

Vďaka tomu, že sa začali otvárať národné ekonomiky, začalo sa obchodovať skutočne vo veľkom. Spoločnosti však potrebujú tovar, s ktorým sa obchoduje na určitý čas niekam uskladniť. Platí to nielen v prípade hotových výrobkov, ale aj materiálu potrebného do výroby, skladových zásob či nedokončenej výroby. Sklady dnes používajú nielen obchodné spoločnosti, ale aj spoločnosti, ktoré sa zaoberajú prepravou tovaru od výrobcu ku konečnému spotrebiteľovi či dokonca colná správa. Ako by mal správny sklad vyzerať, aby fungoval skutočne efektívne?

Paletové regály či vysokozdvižné vozíky sú dôležitou súčasťou každého skladu

Aj keď môže byť sklad vybavený veľkým počtom zamestnancov, stále je potrebné disponovať aj technikou. Niektoré činnosti v sklade sa s postupom času stali plne automatizovanými, čo sa odrazilo aj na základnom vybavení každého skladu. Ak má byť zabezpečený plynulý chod skladovania, spoločnosť, ktorá vlastní sklad by mala mať k dispozícií aj paletové regály a vysokozdvižný vozík. Paletové regály sú v podstate závislé na vysokozdvižných vozíkoch – bez nich by nebolo možné tovar ukladať do výšky, čo predstavuje základný predpoklad toho, ak chceme sklad využívať skutočne efektívne. Paletové regály slúžia vo všeobecnosti na to, aby bolo možné ukladať tovar na seba a šetriť tak priestor. Paletové regály do každého skladuVďaka paletovým regálom je teda priestor využívaný na maximum. Bez vysokozdvižného vozíka by zase nebolo možné manipulovať so skladovaným tovarom. Základný manipulačný prostriedok každého skladu predstavujú palety. Je jedno, či sa jedná o euro palety alebo o tie štandardizované. Euro palety umožňujú skladovať tovar skutočne ťažký – často krát sa hmotnosť tovaru uskladneného na euro palete približuje až k 2 tonám. S takto naloženou paletou by nebolo možné hýbať bez toho, ak by sme nemali k dispozícií techniku – vysokozdvižný vozík. Ak má však sklad fungovať bezpečne, musí mať tiež dostatok vzdelaného personálu. Práca v sklade však patrí medzi tie rizikové, preto by mal byť každý zamestnanec na túto prácu pripravený. V sklade tiež často krát dochádza k zámene tovaru za iný, čo môže predstavovať skutočný problém. Je teda nevyhnutné, aby skladníci či iní zamestnanci v sklade skutočne vedeli, čo majú s tovarom robiť. Informácie sú v každom sklade dôležité.

Prečo by práve paletové regály nemali chýbať v žiadnom sklade?

Paletové regály sú predmety, ktoré v sklade šetria čas, náklady a vďaka nemu je sklad oveľa prehľadnejší. Ak aj vás táto téma zaujala, navštívte stránku www.bito.com. Na stránke tejto spoločnosti nájdete dostatok informácií o skladových potrebách.