Podnikateľský plán – z čoho by sa mal skladať?

Už žiaci na stredných školách, ktoré sa zameriavajú na výučbu ekonomiky sa zaoberajú tvorbou podnikateľského plánu. A to z jedného jednoduchého dôvodu – podnikateľský plán je jednoducho alfou a omegou každého podnikania. Podnikateľské subjekty, ktoré ho majú vypracované podrobne sú vo všeobecnosti vo svojej činnosti oveľa úspešnejšie. Preto ak chcete, aby sa aj vaša podnikateľská činnosť stala úspešnou a chcete poraziť konkurenciu, na podnikateľský plán by ste jednoducho nemali zabúdať. Z čoho by sa mal podnikateľský plán skladať a čo by v ňom nemalo chýbať?

Obsah podnikateľského plánu

Podnikateľský plán pre menšie podniky
Podstata podnikateľského plánu

Hlavná podstata podnikateľského plánu spočíva v tom, že má predstavovať základný dokument fungovania danej spoločnosti. Má byť z neho zrejmé, aký je súčasný a plánovaný vývoj podnikania či samotné smerovanie danej spoločnosti. V prípade podnikateľského plánu je najdôležitejší jeho obsah. Je možné ho vypracovať na pár strán, tie lepšie sa však skladajú z niekoľkých desiatok strán. Základom podnikateľského plánu je exekutívny súhrn, ktorý by mal byť hlavne jednoduchý a zrozumiteľný. Ide o akési zhrnutie jednotlivých bodov, z ktorých sa skladá a taktiež aj návrh financovania. Podstatou podnikateľského plánu je samotný produkt, jeho popis či služba, ktorá bude poskytovaná. Je dôležité tiež presne špecifikovať konkurenčnú výhodu a to, aký prínos má daný produkt či služba pre koncového zákazníka či užívateľa. Dôležité je v prípade podnikania venovať značnú pozornosť aj tomu, čo sa deje na trhu a aké sú aktuálne trhové trendy. Je potrebné mať tiež poriadne preklepnutú konkurenciu. Niektorí konkurenti patria do skupiny priamych, iní zase dokážu konkurovať nepriamo. Mať však prehľad v tom, kto je potenciálne riziko je naozaj dôležité. Najdôležitejšou časťou sú kvantitatívne ukazovatele a informácie o financiách. Zdroje financovania, ich hodnota spôsob ich nadobudnutia je naozaj dôležité, nakoľko sa v tomto bode v prípade financovania toho dá zachrániť skutočne mnoho. Podnikateľský plán by mal mať aj určitý štruktúru.

Podnikateľský plán ako nástroj na prilákanie investorov

Podnikateľský plán nemusí predstavovať len základný dokument fungovania konkrétnej spoločnosti. Môže slúžiť aj ako nástroj, ktorý ak je vypracovaný podrobne a zaujímavo dokáže prilákať potenciálnych investorov. To isté platí aj o získavaní finančných zdrojov. Dajte si teda na podnikateľskom pláne záležať, nakoľko vám dokáže pomôcť stať sa úspešným. Ak vás táto oblasť zaujíma, navštívte stránku https://marekstraka.com/, kde nájdete mnoho zaujímavých informácií.