Pokládka dlažby ako súčasť posledných úprav exteriéru

Čerešničkou na torte pri realizácii renovácie je riešenie exteriéru. Po vykonaní všetkých dokončovacích prác ako odstránenie zostávajúceho stavebného materiálu, vyrovnanie povrchov, stanovenie okrasnej či úžitkovej záhradky, bylinkového záhona a podobne zostáva pokládka dlažby. Pokládka dlažby z betónu sa vždy robí po ukončení všetkých prác na dome. Inak by mohlo dôjsť k jej znehodnoteniu. Pri pokládke treba dbať na správne pripravenú podkladovú vrstvu. Práve ona je dôležitou súčasťou dlhej životnosti. No nie len tá. Ďalšou dôležitou úlohou je vybratie terénu, kde bude dlažba umiestnená. Ak by bola položená napríklad blízko stromov, mohli by časom vplyvom koreňov vzniknúť nerovnosti.

Dlažba je len taká dobrá, ako dobrý je podklad

Kvalitná pokládka dlažby
Firma na pokládku dlažbu

Áno. Toto je tzv. zlaté pravidlo na pokládku dlažby. Ak zlyhá nosná vrstva, bude to mať vplyv na dlažbu. Podklad sa ukladá v mrazuvzdornej vrstve na zhutnený základ. Hrúbka podkladu závisí od viacerých vecí: od prírodnej pôdy – teda základu, od pôsobenia mrazu a od predpokladaného zaťaženia. Teda na parkovisku a chodníku bude diametrálne iná. Pre spevnenie povrchov v súkromnej sfére postačuje hrúbka cca 20 cm, no pri zaťažených plochách aspoň 30 – 40 cm. A čo ďalej? Na spevnený podklad je nanesené drvené kamenivo s hrúbkou cca 3 – 5 cm, pričom musí mať rovnakú hrúbku. Na túto vrstvu ide vrstva piesku následne sa ukladá dlažba so škárami cca 3 – 5 mm. Po uložení požadovanej plochy dlažby a pred udupaním, je medzi škáry nasypaný kremenný piesok. Následne sa celá plocha spevní vibračnou doskou s gumovou podložkou.

Práca pre odborníkov

Možno si poviete, že takýto postup je veľmi jednoduchý, že nie je problém, položiť dlažbu aj osobne. Nuž, mýlite sa. V prvom rade je veľmi dôležitý samotný výber dlažby. Nie tak tvar, lebo tých je v súčasnosti na trhu mimoriadne veľa ale dôležitá je hrúbka. Iná hrúbka sa používa na dlažbu na terasu, iná na dlažbu pred garážou a iná na parkovisku. Taktiež veľmi dôležitý je výber správnej frakcie – teda veľkosti drvených kameňov, ktoré tvoria podklad. A nie len to. Je potrebné ich mimoriadne starostlivo vyrovnať a následne na ne nasypať potrebnú vrstvu piesku. Ak nedodržíte postup alebo zle vyrovnáte podklad, dlažba sa časom prepadne a vzniknú nerovnosti. Pokládku dlažby nechajte profesionálom. Tých správnych nájdete na nasledujúcej adrese: https://www.polozime.sk/.