V akých oblastiach sa využíva podnikový informačný systém

Bez podnikového informačného systému sa dnes nezaobíde práca v žiadnej väčšej, či menšej spoločnosti. Každá firma, ktorá chce byť úspešná a prosperujúca, túži presadiť sa na konkurenčnom trhu. Zároveň chce dosahovať zisky a preto musí pracovať na kvalite svojich produktov, alebo služieb. Kvalifikovanú pracovnú silu tvoria ľudia so svojimi duševnými a fyzickými schopnosťami.  Ponúkať vyššiu kvalitu služieb svojim zákazníkom, uľahčovať prácu s veľkým množstvom dát a informácii umožňuje práve podnikový informačný systém. Používa sa na všetkých úrovniach vo firme a vo všetkých oblastiach.

Aké sú úlohy informačných systémov?

Podnikový informačný systém majú aj na školách
Inštalácia podnikového informačného systému

Hlavnou úlohou každého podnikového informačného systému je zvyšovanie produktivity práce tým, že zamestnancom aj riadiacim pracovníkom zjednodušuje činnosti, potrebné k podnikaniu. Na to, aby prácu uľahčoval na všetkých úrovniach, musí byť efektívne využívaný. Cieľom podnikového informačného systému je poskytovať aktuálne informácie, ktoré môžu zamestnanci spracovať. Dôležité sú však aj spätné informácie, s ktorým systém pracuje, dokáže ich vyhodnocovať v podobe rôznych výstupov, či analýz. V podnikoch a organizáciách sa najčastejšie využíva systém ERP. ERP systém je podnikový informačný softvér, ktorý pomáha komplexne a efektívne riadiť podnikové zdroje. Je schopný zahŕňať všetky činnosti podniku od prijímania objednávok od zákazníka, vystavovanie cenových ponúk, plánovanie výroby, vedenie evidencie zásob, logistiku, fakturáciu a účtovníctvo.

Zavádzanie informačného systému do praxe

Zavádzanie informačného systému do praxe je náročný proces, ktorý si vyžaduje veľa času a skúsený tím ľudí. Vývojárske firmy, zamerané na tvorbu podnikových informačných systémov predávajú nielen štandardizované moduly, ktoré sú dostatočne flexibilné, aby sa dali prispôsobiť požiadavkám konkrétnej firme, ale ponúkajú aj riešenia ušité na mieru, podľa špecifík a požiadaviek spoločnosti.  Systém sa dá rozšíriť o ďalšie balíčky, ak firma rastie a potrebuje rozširovať svoje pôsobenie. Ponuka služieb dodávateľa systému by mala obsahovať aktualizácie systému, poradenstvo, školenia. Len kvalitne zaškolení zamestnanci, ktorým sa poskytlo dostatok času a podpory na zaučenie sa, môžu dosahovať dobré výsledky. Pomoc a podporu užívateľom podnikového informačného systému by okrem dodávateľa malo poskytnúť aj vlastné IT oddelenie.

V odbornom magazíne http://www.industry4.sk/  nájdete užitočné informácie o tom, ako nájsť riešenie na vytvorenie silného a perspektívneho podniku. Môžete sa tu dočítať aj zaujímavé novinky z oblasti digitalizácie.