Zapojenie rozvádzača v rodinnom dome – práca je skúsených profesionálov

Zapojenie elektrickej energie je vo všeobecnosti mimoriadne zložitá vec vyžadujúca si zásah profesionálov. Rozvody v rodinnom dome sa skladajú z troch základných častí: z prípojkovej skrine, elektromerového rozvádzača a domového rozvádzača. Domový rozvádzač alebo inak povedané aj rozvodová skriňa možno prirovnať k srdcu domu. Od tohto srdca následne ide elektrické vedenie ako žily k jednotlivým elektrickým zásuvkám a vypínačom, ktorými riadime okrem iného aj osvetlenie v celom dome, ktoré dodá tú príjemnú atmosféru domova. Zapojenie rozvádzača v rodinnom dome a jeho skonštruovanie je zložitá záležitosť patriaca výhradne do rúk odborníkov.

Umiestnenie rozvádzača v rodinnom dome

Zapojenie rozvádzača v rodinnom dome má svoj postup
Revízia zapojenia rozvádzača v rodinnom dome

Zapojenie rozvádzača v rodinnom dome je pri novostavbách presne popísané vo vypracovanej projektovej dokumentácii. Pri rekonštrukcii nehnuteľnosti je zvyčajne rozvádzač umiestnený na rovnaké miesto ako bol pôvodný. Pri jeho umiestňovaní platia určité dôležité pravidlá. Pri novostavbách je obvykle umiestnený do tzv. technickej miestnosti, spolu s elektrickým bojlerom, kotlom, tepelným čerpadlom a podobne. V starších domoch sa rozvodové skrinky umiestňovali v predsieni nad dverami, prípadne vonku. Nad dverami z jednoduchého dôvodu: z hľadiska bezpečnosti, musí byť zabezpečený trvale voľný priestor minimálne 80 cm rovnej plochy, nesmie byť založený nábytkom ani inými predmetmi a to je v tomto prípade vždy splnené. Umiestňovanie rozvádzača vo vonkajších priestoroch sa už v súčasnosti neodporúča z dôvodu poveternostných podmienok, prípadne vandalizmu. Hlavný rozvádzač sa dimenzuje na daný dom, na hodnotu ističa v elektromerovom rozvádzači. Odporúča sa montovať všetky prvky, ističe, rozvádzač aj prúdové chrániče od jedného výrobcu, nakoľko sú testované pri vzájomnom spolupôsobení a teda sa aj vypínajú v poradí v akom je potrebné.

Revízia rozvádzača

Zostrojenie a zapojenie rozvádzača zverte do rúk profesionálov, presnejšie odborne spôsobilých osôb. Iba to vám zaručí profesionálne zapojenie, čím predídete úrazom, či skratom v systéme alebo na elektrických zariadeniach. Bodkou po zapojení rozvádzača v rodinnom dome je revízia. Revíziu vykonáva revízny technik a v prípade novostavieb je nevyhnutnou podmienkou pred vydaním kolaudačného rozhodnutia. Revízny technik posudzuje bezpečnosť a funkčnosť zariadenia. Pre viac informácií o zapojení rozvádzača v rodinnom dome kliknete na: https://www.i-elektrikar.sk/