Zateplenie domu polystyrénom, krok za krokom

Zateplenie domu je bezpochyby jeden z náročnejších procesov na stavbe rodinného domu. Pri dodržiavaní základných pravidiel ho však isto zvládnete i vy, a preto sa sme sa rozhodli v nasledujúcich riadkoch popísať proces zateplenia domu pomocou polystyrénu, ktoré je v praxi najrozšírenejším spôsobom. Zateplenie domu začína založením polystyrénu a tu je podstatné prihliadať na dostatočnú rovinu, akceptovateľný rozdiel je +-20 mm/m. Väčšie nerovnosti je možné dorovnať použitím dosiek s premenlivou hrúbkou. Nezabúdajme na soklový profil a ten je pripevnený pomocou zatĺkacích hmoždín. Lepiacu maltu je nutné nanášať na tabuľu polystyrénu po celom obvode zadnej strany a taktiež ňou vytvoriť 3 body v strede. Dbajte súčasne na to, aby sa lepiaca stierka nedostala do škár medzi doskami.

Zateplenie domu v kocke, polystyrénom to ide pomerne jednoducho 

Zateplenie domu svojpomocne
Postup pri zatepľovaní domu

Častou chybou pri zateplení domu bývajú škáry medzi polystyrénovými doskami väčšie ako 4 mm. Ak ste v tomto limite, viete ich vyplniť tepelnoizolačnou penovou hmotou. Škáry väčšie ako 4 mm nie sú prípustné, len vtedy môže byť totižto zateplenie domu realizované naozaj kvalitne. Po dôkladnom prischnutí dosiek na povrch je vhodné ich prebrúsiť, vďaka čomu odstránite prípadne nerovnosti. Ďalšou fázou je kotvenie izolačných dosiek a spodná hranica je 6 kotiev na meter štvorcový. Ďalej je možné osadiť profily. Predtým ako príde rad na výstužnú vrstvu, tak je potrebné s použitím lepiacej malty osadiť všetky potrebné profily, rohové lišty i ostatnú výstuž. Samostatnou kapitolou zateplenia domu pomocou polystyrénu je vystuženie rohov pri oknách či iných otvoroch. Predtým ako budete nanášať výstužnú vrstvu je nutné naniesť diagonálnu výstuž o minimálnej veľkosti 300 x 200 mm. Následne je možné na čisté izolačné dosky naniesť lepiacu stierku pomocou zubového hladidla. Ďalej vzniká priestor pre vkladanie sklotextilnej mriežky a tú je potrebné vtláčať do lepidla. Výstužnú vrstvu zahladíme pomocou hladidla, pričom krytie sieťky musí byť minimálne 1 mm. Výstužná vrstva zrie približne 3 až 5 dní, pričom doba závisí od typu použitej stierky. Takýto povrch je následne možné penetrovať pomocou na to určeného náteru. Záverečnou fázou je nanášanie fasádnej omietky podľa vlastného výberu. Množstvo ďalších zaujímavých informácií na podobné témy nájdete na internetovej stránke https://odzakladov.sk/.