Čo potrebujete vedieť o GDPR eshop?

Už nejaký čas platí nariadenie GDPR, no mnohí stále sú si nie istí, čo to presne GDPR je, aký má dopad na online na podnikanie a čo aké dôsledky má nedodržiavanie nových predpisov. Čo je to teda GDPR? GDPR „General Data Protection Regulation“, teda známe aj ako všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov. Je veľmi dôležité, že každá firma so sídlom v Európskej únii musí tento zákon dodržiavať. Dokonca aj firma, ktorá nemá sídlo v EÚ a má zákazníkov v Európe musí dodržiavať tento zákon a bude mať dosah na podnikanie. Ak ste majiteľom online obchodu, tak GDPR eshop platí aj pre vás, pretože narábate s osobnými údajmi – kontaktné mená, emailové adresy, adresy s trvalým alebo prechodným pobytom, údaje o karte, ale aj získavate informácie o prehliadaní webu.

Online predajca a GDPR

Gdpr eshop a jeho úskalia
Možnosti pre gdpr eshop

Mnohí ľudia, že zákon gdpr eshop je prehnaný, no treba pochopiť niekoľko dôvodov, ktoré pravdepodobne viedli k tomu, aby zákon o ochrane osobných údajov začal platiť. Hlavným účelom nariadenia GDPR je však zabezpečiť, aby všetky osobné údaje boli poskytované konsenzuálne. Dôvodom, prečo GDPR eshop začal byť v platnosti, je osobné údaje skončili na nesprávnom mieste, boli častokrát zneužité, a to mnoho ľudí vníma ako veľký problém. Asi nikto nechce, aby osobné údaje skončili v nesprávnych rukách, a preto treba tento zákon vnímať pozitívne. GDPR eshop vás musí informovať, prečo požaduje informácie o kontakte, a preto ako podnikateľ musí vám povedať dôvod o tom, prečo ho vyžaduje a ako tieto údaje spracuje a uloží. Keď ako GDPR eshop poskytnete dôvod, vedzte, že vaše kontakty budú môcť kedykoľvek upraviť alebo aktualizovať informácie, ktoré o nich máte. Zákazník vás môže požiadať o odstránenie z databázy, a preto ak vás o to požiadajú, musíte odstrániť ich osobné údaje. GDPR eshop musí vyhovieť zákazníkovi, ak žiada o to, že môžete ukladať ich údaje, no nemôžete ich ďalej spracovať. GDPR eshop musí pripraviť jasné a stručné znenie súhlasu. Akákoľvek osoba, ktorá s vami zdieľa osobné údaje, by nemala mať pochybnosti o tom, ako bude s ich údajmi zaobchádzané a spracovávané, a dokonca ani o tom, prečo sú ich údaje potrebné. Ak sa chcete dozvedieť viac, prípadne vás téma gdpr eshop zaujala, navštívte webovú stránku https://gdpr-data.sk/.