Tepelné čerpadlá patria rozhodne do kategórie zariadení, ktoré nám pomáhajú vo viacerých smeroch

Primárnou funkciou tepelných čerpadiel je ohrievanie úžitkovej vody na každodenné používanie a taktiež vykurovanie interiéru u rôzneho typu nehnuteľností. Aktuálne je najrozšírenejším variantom tepelných čerpadiel ten, ktorý pracuje v móde vzduch – voda. Prvý zo spomínaných elementov slúži k čerpaniu nízkotepelnej energie a tá je určená pre výparník. Voda následne v tomto procese slúži na ochladzovanie kondenzátora a rovnako tak zabezpečuje rozvádzanie tepla v rámci celého systému určeného na vykurovanie. Ďalšou alternatívou je mód vzduch – vzduch a takéto tepelne cerpadla sú využívané v rámci teplovzdušného vykurovania. Ak vám to prírodné podmienky a lokalita nehnuteľnosti dovoľuje, potom by sme odporučili voliť prvú zo spomínaných alternatív.  

Tepelné čerpadlá však vedia byť využívané aj v iných typoch aplikácií

Tepelne cerpadla a iné zdroje vykurovania
Ovládanie intenzity tepla z tepelného čerpadla

Tak ako môžeme tepelné čerpadlá využívať na vykurovanie, tak ich vieme uplatniť aj v prípade ochladzovania vzduchu. Najčastejším variantov týchto tepelných čerpadiel využívaných v praxi sú tie reverzibilné založené na princípe vzduch – vzduch. Takýto variant zariadenia dokáže zabezpečovať rovnako tak chladenie ako aj ohrievanie. Pomerne široké uplatnenie nachádzajú najmä v podmienkach väčších budov či komplexov. Za všetky spomenieme len niektoré z nich a jedná sa napr. o športové, komerčné či kultúrne zariadenia. V niektorých častiach týchto budov môže vznikať požiadavka na ochladzovanie vzduchu, no v iných častiach môže byť napr. potrebné zabezpečiť ohrievanie teploty. Na rovinu je však potrebné poznamenať, že zabezpečovanie oboch požiadaviek súčasne dokážu len vysokovýkonné tepelné čerpadlá. Toto všetko je však samozrejme možné jedine za predpokladu, že sú v celej budove vhodne navrhnuté rozvody zabezpečujúce distribúciu teplého aj chladného vzduchu. Ako ďalší variant by sme spomenuli taký, ktorý je schopný zabezpečovať chladenie i ohrev vzduchu a súčasne tiež ohrev vody spolu s opätovným získavaním tepla. Do týchto integrovaných systémov je následné možné aplikovať čerpadlá v móde voda – vzduch alebo taktiež vzduch – vzduch. Za zdroj nízkoteplotnej energie je využívaný vzduch z vonkajšieho prostredia, vzduch čerpaný z vetrania a iné varianty. Ak sa ešte vrátime do budov s veľkou rozlohou, tak tu je vhodné zapojiť tepelné čerpadlá do rôznych systémov zabezpečujúcich výrobu chladu, tepla či elektriny. Viac sa dozviete na webovej stránke https://www.viessmann.sk/.