Geodet (Bratislava) premeria hranice aj vášho pozemku

Výstavba rodinného domu je zložitý proces. Ide o spleť rôznych procesov a postupov, ktoré by mali byť správne naplánované, ak chcete aby výstavba šla hladko a nemala zbytočné prestoje. Prvotná vec, ktorá v značnej miere ovplyvňuje nielen veľkosť, ale aj rozlohu rodinného domu je samotný pozemok na ktorom sa bude výstavba realizovať. Ak ste si už pozemok zaobstarali, tak sa môžete postupne pustiť do plánovania výstavby. Nezabudnite, že okrem projektanta a realizačnej firmy budete potrebovať pomoc ešte jednej osoby a ňou je geodet Bratislava.

Služby geodeta (Bratislava) sú nevyhnutné pri výstavbe nového domu

Profesionálny geodet Bratislava
Služby geodeta v Bratislave využijete pri ohraničení pozemku

Geodet (Bratislava) ponúka služby v oblasti presného vytyčovania pozemkov a stavieb. Vlastníctvo pozemkov a stavieb je zapísané na katastri nehnuteľností. Katastrálna mapa nám zobrazuje presné vytýčenie jednotlivých parcel, ktoré majú svojich vlastníkov. V prípade, že si nie ste istý nepresným ohraničením vášho pozemku, odporúčame vám využiť služby geodeta v Bratislave a on vám na základe katastrálnej mapy presne vytýči vás pozemok. Ak ste sa pri plánovaní výstavby dostali do bodu, že máte schválené stavebné povolenie, tak opäť využijete služby geodeta v Bratislave, ktorý vám pomocou drevených kolíkov vytýči dom v teréne. Zároveň sa určí aj tzv. bod nula v rámci výškového vytýčenia, ktorý je dôležitý pri jednotlivých stavebných prácach a čítaní výkresov projektovej dokumentácie. Po dokončení novostavby je potrebné vypracovať geometrický plán na zameranie domu. Tento plán je potrebný kvôli zápisu na katastri, aby vaša nehnuteľnosť bola evidovaná na vašom liste vlastníctva. Súčasťou zamerania stavby v rámci geometrického plánu je aj zameranie adresného bodu. Kedy geodet v Bratislave zaznamená vchody do domu, aby vám mohlo byť pridelené súpisné číslo.

Nie ste si istí? Overte si vlastníctvo pozemku

Geodet v Bratislave ponúka široké portfólio služieb, ktoré môžu využiť nielen majitelia budúcich nehnuteľností, ale aj tí, ktorí už dom vlastnia. Správne zameranie pozemku a vytýčenie stavby je istotou do budúcna, že staviate na svojom pozemku a nie susedovom. Pretože keď už je dom postavený a až neskôr sa príde na nezrovnalosti vo vlastníctve pozemku na ktorom dom stojí, tak je to naozaj nepríjemná situácia. Nepodceňujte potrebu geodeta v Bratislave a overte si hranice svojho pozemku. Obráťte sa na skúseného profesionála v tejto sfére, nájdete ho na internetovej stránke https://www.dobra-stavba.sk/.