Výkupní cena elektřiny z fotovoltaiky

Výdaje na elektrickou energii tvoří nemalou část našich měsíčních rozpočtů. Je však několik možností jak je snížit. Odborníci radí vypínat světlo, vybírat nabíječky z elektrické zásuvky když se nenabíjí zařízení, nenechávat zapnutý televizor, počítač nebo rádia když zrovna nejsme v místnosti a mnohé další. Ano, to všechno je pravda, ale to všechno je standard. Tato opatření ušetří jen zlomek financí. Existuje však také způsob, který pokryje v letních měsících až 100% výdajů a v podzimních a jarních měsících poměrnou většinu. Řešením je fotovoltaika. Právě fotovoltaika nabízí jednorázové investování, které vyrobí vlastní elektřinu ze slunce, přičemž šetří přírodu a má rychlou návratnost u do 7 až 9 let. U správně zvoleného fotovoltaického systému lze na elektrické energii i vydělat jejím prodejem do distribuční sítě. Výkupní cena elektřiny závisí na množství prodané elektrické energie, ale i na dalších faktorech, které s tím souvisí.

Poraďte se s odborníkem

Výkupní cena elektřiny se mění
Náležitosti výkupní ceny elektřiny

Ještě před samotnou instalací solárních panelů byste se měli poradit s odborníkem, zda je vaše domácnost schopna zužitkovat veškerou vyrobenou sluneční energii. Kromě toho je důležité zvážit umístění solárních panelů, jejich velikost a množství. Aby domácnost byla schopna zejména v letních měsících zužitkovat sluneční energii, měla by využívat zařízení, které vyžaduje zvýšené množství energie jako je bazén nebo vířivá vana. Podstatné je také umístění solárních panelů. Ne vždy se umisťují na střechu, neboť střecha nemusí být dobře situována do slunce. Také je třeba zvážit odraz slunce od objektů, které mohou prodloužit osvětlení solárních panelů. Nejvyužívanějším systémem je systém Grid On, který umožňuje prodej přebytečné nespotřebované elektrické energie do distribuční sítě. Je výhodný pro každého, to umí využít většinu elektrické energie během dne, než svítí slunce. Tímto způsobem je domácnost během letních měsíců zcela nezávislá na distribuci elektrické energie a během jarních a podzimních měsíců částečně. Výkupní cena elektřiny se vypočítává z množství elektrické energie, kterou domácnost předá. Pro výpočet se používá vzorec daný distribuční společností. O odběru společnost podepíše s domácností řádnou smlouvu. Více informací o výkupní ceně elektřiny získáte na následující internetové stránce: https://www.rightpower.cz/. Ušetřete nemalé finanční prostředky investováním do fotovoltaiky.