Lacnejšie vykurovanie- dotácia na tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlá boli v minulosti pre viacerých tabu, v súčasnosti však predstavujú jeden z najvýznamnejších zdrojov na získavanie tepla a teplej úžitkovej vody v domácnostiach. Nachádzajú sa v novostavbách, v starších zrekonštruovaných domoch či v rekreačných objektoch, kde často krát slúžia na ohrev bazénov. Vhodné sú tiež aj pre staršie domy, ktoré však pred ich samotnou inštaláciou musia byť zateplené. Existuje viacero typov tepelných čerpadiel, ktoré spája mnoho spoločných výhod – efektívnosť, ekologickosť, bezproblémová prevádzka a hospodárnosť. Majú však aj jednu spoločnú nevýhodu, ktorou sú vyššie obstarávacie náklady. Avšak v súčasnosti existuje aj na tento problém riešenie, ktorým je dotácia na tepelné čerpadlo. Práve vďaka dotáciam začínajú tepelné čerpadlá naberať na svojej popularite a stávajú sa prístupnými širšiemu okruhu ľudí. A práve to bolo hlavným cieľom týchto dotácii – spraviť ich cenovo atraktívnejšími a podporiť tak ich inštaláciu do domácnosti. Odhaduje sa, že dotácia na tepelné čerpadlo dokáže zredukovať vstupné náklady až o 30 %, čo je skutočne pekné číslo. Dotácia na tepelné čerpadlo sa dá využiť na financovanie takmer čohokoľvek, čo sa s tepelným čerpadlom spája. Môže sa jednať o samoté zariadenie, o jeho jednotlivé komponenty alebo revízie zariadenia, ktoré ho uvedú do prevádzky. Výhodou tepelného čerpadla je aj to, že všetky prvotné investície sa spájajú s jeho inštaláciou. Keď sa už zariadenie do prevádzky uvedie, nevyžaduje si takmer žiadne dodatočné náklady. Výhodou tepelných čerpadiel je aj pomerne rýchla návratnosť finančných prostriedkov.

Ako už bolo spomenuté, existuje viacero typov tepelných čerpadiel. Tepelné čerpadlo typu zem-voda sa najčastejšie vyskytuje v dvoch ekvivalentoch. Prvým je plošné usporiadanie. V prípade plošného usporiadania sú na veľkej ploche v menšej hĺbke umiestnené trubice s teplonosným médiom. Súvisiaci obrázokTento typ čerpadla je vhodný pre rodinné domy, ktoré majú veľké záhrady. Druhým ekvivalentom je usporiadanie s vrtom. V tomto prípade sa využíva voda, avšak vo väčších hĺbkach. Ďalším typom je tepelné čerpadlo typu voda-voda, ktoré za hlavný zdroj tepla používa veľký objem podzemnej vody. Je však nutné realizovať vrty. Tepelné čerpadlo typu vzduch-voda pri svojej činnosti ako teplonosné médium využíva okolitý vzduch. Viacero odborníkov sa zhoduje, že tento typ tepelného čerpadla je z viacerých hľadísk najvýhodnejším. Exisujú však aj tepelné čerpadlá, ktoré využívajú odpadné teplo. Odpadné teplo možno charakterizovať ako teplo, ktoré vzniká ako vedľajší produkt (napríklad teplo v kanalizačných priestoroch, teplo klimatizačných zariadení a podobne). Tento typ tepelného čerpadla sa využíva najčastejšie na vykurovanie priemyselných hál.