Pravidelný servis kotlov je dôležitý

Viacerým z nás sa v domácnosti pýši plynový kotol. Aby však dokázal fungovať tak, ako má, musia byť na ňom vykonávané každoročné revízie. Servis kotlov predstavuje činnosť, pri ktorej servisný technik kontroluje jeho skutočný stav. Ak zistí, že na plynovom kotle vznikol určitý „defekt“, vďaka včasnej oprave zabráni zníženiu kvalitatívnych vlastností tohto zariadenia. Servis kotlov sa skladá z viacerých častí. Najskôr servisný technik pristupuje ku kontrole „okom“. To znamená, že najskôr kontroluje celkový vonkajší stav zariadenia. Ak je všetko tak, ako má byť, pristupuje ku vnútornej kontrole zariadenia. Jedná sa napríklad o kontrolu prívodu plynu do zariadenia, kontrolu spalinového termostatu, elektrickej časti kotla či kontrolu hydraulickej časti zariadenia.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt servis kotlovServis kotlov by mal byť vykonávaný minimálne raz za rok. Pravidelné kontroly zariadenia so sebou prinášajú široký rad výhod. Okrem toho, že si majiteľ plynového zariadenia môže byť istý jeho bezpečnosťou, zaraďujeme sem aj predlžovanie životnosti zariadenia alebo úsporu nákladov. Servis kotlov je však činnosť, ktorá je často krát podceňovaná. Nejedná sa pritom o aktivitu, ktorá by bola cenovo či časovo náročná. Viacero domácností si dáva svoje plynové zariadenia poisťovať. Zabúdajú však na to, že pravidelná revízia zariadenia je skutočne potrebná najmä vtedy, ak dôjde ku vzniku škodovej udalosti. Ak majiteľ nemá doklad o tom, že zariadenie prešlo pravidelnou ročnou revíziou, nebude sa poisťovňa podieľať na zdieľaní poistného plnenia. Dôležité tiež je, aby každé zariadenie bolo podrobené kontrole len špecializovanou osobou. Jedná sa o odborne spôsobilú osobu, ktorá má na túto činnosť všetky príslušné oprávnenia.

Servis kotlov sa odporúča vykonávať mimo vykurovacej sezóny. Veľmi veľa ľudí si túto povinnosť odkladá na poslednú chvíľu, preto majú počas vykurovacej sezóny servisní technici plné ruky práce. Kontrola zariadenia počas leta ponúka viacero výhod – nemusíte čakať, kedy príde vaše zariadenia na rad, už pred začiatkom vykurovacej sezóny si môžte byť istý, že vaše zariadenie pracuje tak, ako má a ako bonus, viacero spoločností ponúka zľavy pre tých, ktorí sa rozhodnú servis kotlov vykonať mimo vykurovacej sezóny.

Viacero predajcov tiež servis kotlov ponúka za zvýhodnenú cenu, prípadne zdarma pre tých, ktorí si dali plynový kotol nainštalovať ich spoločnosťou. Servis kotlov je skutočne potrebnou činnosťou, ktorá dokáže poriadne uľahčiť život. Stačí ho vykonávať len jeden krát za rok, za čo sa nám plynový kotol odvďačí svojou hospodárnou činnosťou.