Otvorenie reštaurácie a s tým spojené hygienické predpisy

Na úvod by sme si mali ozrejmiť, že jednotlivé hygienické predpisy je potrebné splniť ešte pred samotným otvorením reštaurácie. Nemyslite si však, že všetky povinnosti z nich vyplývajúce budete môcť prestať dodržiavať, ak máte stravovacie zariadenie už zabehnuté. Na ich rešpektovanie ste povinný myslieť aj v čase a prakticky nepretržite. V opačnom prípade vám hrozí pokuta, v horšom prípade zatvorenie reštaurácie. Pozrime sa teda bližšie na jednotlivé predpisy, ktoré sú typické pre otvorenie reštaurácie aj ostrú prevádzku. 

Ako by mala vyzerať hygiena, keď sa chystáte na otvorenie reštaurácie? 

Otvorenie reštaurácie pre hostí
Podmienky na otvorenie reštaurácie

Ešte pred otvorením reštaurácie je potrebné myslieť na isté hygienické opatrenia a s tým spojené všetky byrokratické úkony. Tieto predpisy či nariadenia sa netýkajú len samotnej kuchyne či priestorov určených hosťom ale i zamestnancov. Vyleštením podlahy to teda nekončí a kontrolu z oblasti hygieny bude zaujímať oveľa viac skutočností. Ak sa pozrieme na potraviny, tak tie by rozhodne nemali byť skladované po dátume spotreby v boxoch na to určených. V tomto smere uplatnite osobitý prístup najmä pre potraviny s kratšou lehotou spotreby, ako napríklad mäso a mliečne výrobky. Niektorí podnikatelia v gastronómii si v tomto smere zvyknú pomôcť a predĺžiť ich životnosť zmrazením. Takýto postup je však neželaný a kontrola vám ho určite vytkne. Zmrazené by určite nemali byť také potraviny, ktoré ste obstarali v nezamrazenom stave a v takom ich aj do kuchyne priniesli. Toto nariadenie sa netýka len surovín či polotovarov. Reč je aj o hotových jedlách, prílohách a podobne, ktorých zamrazenie taktiež nie je želané. Ešte pred otvorením reštaurácie by ste mali myslieť na vybavenie dokladov a zabezpečenie spôsobilosti zamestnancov v oblasti hygieny. V tomto smere je nutné zabezpečiť zdravotnú starostlivosť všetkých ľudí v stravovacom zariadení. Skutočnosť, že niekto fantasticky varí ešte neznamená, že spĺňa všetky nároky na hygienickú stránku takéhoto pracovného zaradenia. Otvorenie reštaurácie by teda malo sprevádzať i zastrešenie tejto oblasti. Po otvorení reštaurácie nároky na hygienu zamestnancov nekončia a z ich strany je nevyhnutné dodržiavať osobnú hygienu a čistotu oblečenia. Pri umytých rukách a čistej zástere to opäť nekončí a hygiena bude mať tiež problém akceptovať dlhé nalakované nechty alebo šperky na rukách. Ďalšie informácie získate na webovej stránke http://www.ikelp.sk/blog.